:  www.elprog.com  :


  

Aplikacija Fiskalna POS Kasa

Fiskalna POS aplikacija implementirana je u skladu sa postojećim Zakonima o fiskalnim sistemima/sustavima u Federaciji BiH. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane postojeće, a i potencijalne nove korisnike acPOS fiskalne POS aplikacije da izvrše predbilježbu za novu fiskalnu POS kasu i da dobiju potrebna uputstva za nabavku fiskalnih POS uređaja koji će biti podržani od fiskalne acPOS aplikacije. Kao legalni korisnici postojećih acPOS riješenja dobijate popust pri nabavci nove fisklane acPOS aplikacije, kao i mogućnost prebacivanja podataka iz nefiskalnih acPOS verzija u novu fiskalnu acPOS verziju aplikacije. Za sve predbilježbe i informacije Kontaktirajte nas !

Razvojni alat: Delphi Veličina: 10 MB Baza: MySQL 5.0
Interface: Sve rezolucije Verzija: 1.0 Cijena: 250,00 KM

Minimalna hardwerska konfiguracija:

- CPU Intel Pentium II
- 64 MB RAM
- HDD 4,3 GB ili veći
- VGA 8 MB
- OS: WinXP, 2000
- Monitor: 640x480 pix.

Podržani fiskalni printeri:

- FP-550H
- MP-55LD
- Tremol M

Mogućnosti aplikacije:

- Izrada i štampanje računa
- Izrada i štampanje dnevnog izvještaja
- Izrada i štampanje izvještaja po periodu
- Izrada i štampanje izvještaja po radniku
- Izrada i štampanje izvještaja po PDV stopi
- Višekorisnički rad, dodjela privilegija

Dodatci:

- Displej za kupca
- POS ladica za novac
- POS barcode scanner

Želite biti distributer aplikacije fiskalna kasa? Kontaktirajte nas !
© 2011 www.elprog.com
Web Design by elprog